1986 - 1991

W 1986 r. 1 sierpnia przybywa do naszej parafii nowy proboszcz ks. Józef Krawczyk. W niedzielę został uroczyście powitany przez parafian (orkiestra dęta, wiersze, kwiaty). Witano nowego proboszcza chlebem i solą. Zima z 1986 roku na 1987 była bardzo sroga. Mróz nocą dochodził do -33 stopni poniżej zera. Wszystkie młode drzewa wymarzły a szczególnie orzechy. Na wiosnę nowy proboszcz wziął się do pracy. Chciał uporządkować cmentarz, który swoim wyglądem przypominał las.
kronika drochlin Aby umocnić wiarę parafian w 1988 r. nawiedzała nasze domy Matka Boża Częstochowska. W każdej rodzinie było to wielkie przeżycie. Każda rodzina zamawiała Mszę św. i wszyscy bliscy rodzinie, sąsiedzi modlili się wspólnie do Matki Bożej o zdrowie i Boże błogosławieństwo. Po tym nawiedzeniu wszyscy się pojednali, ustąpił gniew i zawiść. Ludzie stali się dla siebie lepsi i dużo chętniej się modlili.
W 1989 roku, ofiarowali dla parafii Drochlin kielich i puszkę państwo Dziurzyńscy z Warszawy, a pochodzący z Drochlina. W 1989 roku, ofiarował dla parafii dwa dzwony ksiądz Zygmunt Nawrocki, jeden pod wezwaniem M.B.Częstochowskiej (Marii), drugi św. Filipa i Jakuba. Budowa dzwonnicy trwała dwa lata. Dzwonnicę budowali – główny organizator Marek Kępski, Jacher Mieczysław, Idziak Mieczysław (na jego placu spawano konstrukcję). Wiele trudu i nerwów kosztowała ta budowa. kronika drochlin Trzeba też zaznaczyć, że byli też i dobrzy parafianie. Giermala Bogusław i Eugeniusz złożyli specjalną ofiarę na budowę dzwonnicy i założenie rynien od strony północnej kościoła. W 1991 roku w adwencie nawiedził wszystkie rodziny krzyż święty. Był to czas błogosławiony. Zbliżała się pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. Wszystkie rodziny zamawiały Mszę św. prosząc Jezusa Eucharystycznego o łaskę zgody w parafii.

 

1992 - 1998

W 1992 roku mieszkańcy Drochlina od nr 1-50 zbudowali krzyż św. przy którym co roku święci się pola. O zbudowanie tego krzyża zabiegała pani Niepsuj Anna. Oczywiście z inspiracji ks. proboszcza.
kronika drochlin W parafii były dwa kółka różańcowe, jedno pod wezwaniem św. Jadwigi – przewodniczy Stępień Alfreda, drugie pod wezwaniem św. Anny – przewodniczy Anna Leks: bardzo zacna i pobożna parafianka. W roku 1993 zostało założone trzecie kółko różańcowe pod wezwaniem św. Weroniki – przewodniczy Anna Kępska. kronika drochlin W 1993 roku odnowiono kapliczkę stojącą przy drodze do Lelowa. Jest tam zabytkowy obraz III upadek Pana Jezusa. Zrobiły to różańcowe z kółka różańcowego pod wezwaniem św. Weroniki Hajduk Irena, Janikowska Józefa, Kępska Anna i inne. Pomagał również Złotorowicz Grzegorz. W tym też roku posadzone zostały drzewka – świerki od wschodniej strony kościoła. Mają one zastąpić mur okalający kościół.
W roku 1994 za staraniem ks. proboszcza zostało zrobione 12 ławek do kościoła, które wykonał stolarz Jan Misztal zamieszkały – Lgoczanka 33. Następnie ma w planie, aby wnętrze kościoła było umeblowane i ładnie wyglądało. W roku 1987 zostały posadzone modrzewie od strony południowej kościoła. Sadził je Nowak Jan i Wojciech Stępień. Państwo Tadeusz i Teresa Dziurzyńscy z Warszawy, a pochodzący z parafii Drochlin, za własne pieniądze odnowili monstrancje w 1997 roku, a dwa kielichy w 1998 rok.
kronika drochlin Dnia 5 września 1998 roku przyjeżdża do parafii Drochlin z wizytacją kanoniczną ks. biskup Kazimierz Ryczan Ordynariusz. Po sprawdzeniu ksiąg parafialnych ks. biskup udał się na cmentarz grzebalny. Przy grobie księży modlił się za wszystkich zmarłych wspólnie z parafianami. Z tej okazji cmentarz był pięknie posprzątany. O godz. 16-tej ks. biskup wychodzi z plebani do kościoła, gdzie w wielkich drzwiach wita ks. biskupa proboszcz ks. Józef Krawczyk. Obok stoi ks. Dziekan Kazimierz Bogdał oraz dwaj ministranci Tomasz Bąbka trzyma wodę święconą i Mateusz Żmuda trzyma krzyż do ucałowania. Po przywitaniu ks. Biskupa przedstawicieli parafian – rozpoczyna się uroczysta msza św., w czasie której ks. Biskup udziela s. Bierzmowania 47 uczniom i uczennicom Szkoły Podstawowej i Średniej w parafii Drochlin. Dekorację do kościoła na tę uroczystość przygotowali Ola i Wacław Kępscy. kronika drochlin Korony uwili: na wielkie drzwi do kościoła mieszkańcy Kopaniny. Na drzwi do plebani mieszkańcy mieszkańcy Posłody, na bramkę do kościoła od plebani: Marek Kępski i Marek Dziura. W czasie wizytacji ks. Biskup odwiedził również Szkołę Podstawową w Drochlinie. Na zdjęciu jest ks. Biskup, ks. Proboszcz, Dyrektor Szkoły Andrzej Bąbka, wychowawczyni kl. I Joanna Kowalik, oraz dwie uczennice klasy drugiej Magdalena Kaczyńska i Martyna Złotorowicz.

 

1998 - 2001

Dokończenie kroniki parafialnej od wizytacji ks. Biskupa Kazimierza Ryczana 1998-2001 za duszpasterzowania ks. Józefa Krawczyka – proboszcza parafii. Na podstawie relacji z parafii spisał – ks. Zdzisław Skrobot. Najważniejsze prace w parafii wykonane za ks. Józefa Krawczyka w latach 1986- do lipca 2001 r. to:
- ławki w kościele, zrobione ze składek ludzi, ale drzewo było parafialne. Z początku miał je wykonać p. Marek Stępień. P. Idziak zawoził deski do stolarza.
- wymiana nagłośnienia: nowy wzmacniacz, głośniki oraz mikrofony. Na tę pracę były zbierane składki od rodziny
- schody przy kościele przed wizytacją ks. Bpa Ordynariusza. Schody te po pewnym krótkim czasie popsuły się, gdyż był dany słaby klej.

Najważniejsze wydarzenia religijne to:
kronika drochlin - peregrynacja krzyża w rodzinach w adwencie. Każda rodzina zamawiała Mszę św. i brała krzyż do domu. Ludzie gromadzili się w domach, modlili się, odmawiali różaniec, śpiewali pieśni
- pielgrzymka na Jasną Górę, cały autokar, w październiku na Matkę Bożą Różańcową. Z tej racji pielgrzymi chcieli coś kupić do parafii. Kupili mała figurkę Matki Bożej Fatimskiej. P. Marek Kępski zrobił postument pod tę figurę. Rozpoczęła się peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej w rodzinach parafii. Parafianie chcieli żeby była odprawiana Msza św. zbiorowa w soboty w intencji tych rodzin, które Matka Boża nawiedziła w tygodniu. Zamawiano również Msze św. indywidualne. Zbierane były ofiary na zeszyt od rodzin na potrzeby parafii. Nastąpiło odnowienie duchowe parafii.
kronika drochlin - pielgrzymka do Lichenia – zorganizowana przez samych parafian. Wyjechano w nocy, wrócono w tym samym dniu.
- pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do Wadowic – miejsca urodzenia Ojca św. Jana Pawła II.

Parafianie uważali, że cała zmiana na lepsze dokonała się dzięki Matce Bożej Fatimskiej. Parafianie chcieli w ostatnich latach, aby kościół parafialny był pomalowany. Przyjechali malarze, obejrzeli wnętrze kościoła i powiedzieli cenę za malowanie ok. 17 tys. zł. Ale parafianie zorientowali się, że trzeba najpierw naprawić dach, bo się bardzo lało. Z początku ks. Proboszcz był chętny. Ludzie zaproponowali zebranie parafialne. Zebranie odbyło się, na którym było wielu parafian. Wybrano komitet i zaraz się opodatkowano po 200 zł. od rodziny. Chciano, aby w komitecie był ksiądz. Składki na remont dachu zbierał komitet po domach, ale przynoszono również indywidualnie. Kupiono blachę miedzianą, którą złożono w kościele w przedsionku.
Następnie parafianie poprosili ks. Biskupa o zmianę proboszcza, który był 15 lat (1986-2001). Parafian – delegację przyjął bardzo życzliwie Kanclerz Kurii Diecezjalnej – ks. dr Jan Kuśmierz i obiecał zmianę proboszcza. Do komitetu parafianie wybrali: Mieczysława Jachra, Czesława Dziurę (sołtysa), Marka Dziurę, Rolanda Dziurę, Roberta Raczyńskiego, Józefa Stępnia, Wiolettę Klimas i Ole Kępską (nauczycielkę). Ks. Józef Krawczyk potrafił jako katecheta, aby na religii była zupełna cisza. Został przeniesiony do par. pw. Św. Idziego opata w Tarczku – dek. Bodzentyński w Górach Świętokrzyskich. Parafia liczy 1065 wiernych. W chwili nominacji ks. Józef Krawczyk miał 62 lata.

 

Table of Contents